Scratch Patch

Scratch Patch

i Kapstaden och Simon's Town

scratch patch i Kapstaden och Simon's Town, Sydafrika

Sydafrika är ofta betraktat som världens skattkammarkista då nästan hälften av jordens ädelstenar hittas i den här regionen. Ta i första hand tillfället i akt och upptäck rikedomen och skönheten medans ni är i Kapstaden. Ha kul och leta efter de stenar som du tycker bäst om bland hundratusentals polerade ädelstenar som praktiskt taget täcker golvet vid "Scratch Patches" vid Waterfront och i Simon's Town.

SCRATCH PATCH I KAPSTADEN OCH SIMON'S TOWN

Kontakta oss gärna för mer information!