Krugerparken

Safari i Sydafrika

Krugerparken

Krugerparken är Sydafrikas största nationalpark. Den är hela 352 km lång, och i genomsnitt 60 km bred. I öst gränsar den sig mot Mocambique.
 
Det finns totalt 147 djurarter, 505 fågelarter, 116 krypdjurarter, 34 amfibiearter och 1980 olika plantor och träd.
  
Impala finns det flest av, runt 100.000. Ca antal av andra arter: Elefant 9150, noshörning 2500, buffell 21.000, flodhäst 2960, leopard 1000, geopard 200, hyena 2000.
  
Det är möjligt att åka på safari i Kruger National Park på egen hand med privatbil. Från Johannesburg är det ca fem timmars körning. Det är möjligt att bo billigt inne i parken.Beställ rum i förväg!
 
I parken råder en hastighetsgräns på 30 eller ibland max 50 km/timmen. Man kör därför i behagligt tempo och spanar efter djur. Att åka på safari kallas att åka ut på "gamedrive". Målet är att hitta "The Big Five" - lejon, leopard, elefant, noshörning och buffel.

De 5 Stora — "The Big 5"

Krugerparken Lejon

Lejon

Krugerparken Leopard

Leopard

Krugerparken Elefanter

Elefant

Krugerparken Noshörning

Noshörning

Krugerparken Buffel

Buffel

Om man har en guide visar dom och berättar om allt man ser, och visar oss det som vi med otränade ögon inte kan se. Det är förvånansvärt hur lätt man kan missa även de stora djuren. Med sin kännedom om bushen kan guiderna ofta spåra upp djur som man sedan följer efter. Att sitta i en öppen Landrover ett par meter från ett rytande lejon är en oförglömlig upplevelse!

Fakta om ”The Big Five”

  • Den största påträffade elefanten vägde 10.000 kg (som 10 personbilar!). Normalvikt för en hona är 2.000–3.500 kg och för en hane 4.000–6.000 kg
  • En elefant kan springa i 40 km/h.
  • Elefanten producerar 150 kg avföring/dygn.
  • När den afrikanska buffeln känner sig hotad bildar hjorden en ring med tjurarna ytterst och kor med kalvar skyddade i mitten.
  • Buffelns enda fiende förutom människan är lejonet. Fler tjurar än kor dödas, vilket beror på att tjurarna oftare lever i små grupper eller ensamma.
  • Ett jagande lejon kan springa i 64 km/h.
  • Ett rytande lejon kan höras på 8 km avstånd.
  • Ett lejon kan höra ett byte på 1,5 km avstånd.
  • Leoparden strövar omkring 25 km/natt. Som mest kan den röra sig 7,5 mil på ett dygn.
  • Leoparden lever ibland nära bebyggelse. En villaägare i Nairobi i Kenya hittade en dag en vild leopard bakom soffan i sitt vardagsrum.
  • En trubbnoshörning kan väga 3,6 ton medan spetsnos-hörningen bara väger max 1,4 ton.
  • Noshörningen är närsynt. Den kan inte skilja på en människa och trädstam på 20 meters håll.
  • Noshörningshorn är gjort av keratin, samma material som vårt hår och våra naglar.

Kontakta oss för mer information om Safari, jakt och Boende


Textförfattare: Lars Magnusson
Biolog och Museipedagog, 
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm "The Big Five"